Genindkaldelse til ordinær generalforsamling

posted in: Uncategorized | 0

Kære Beboer i Mosede Bypark


Grundejerforeningen genindkalder til afholdelse af Ordinær Generalforsamling, torsdag d. 14 maj kl. 19.00MOSEDESKOLEN, Torvet, Lilleholm 58, 2670 Greve

Indgang fra boldbanesiden.

Der er fastsat følgende dagsorden

Grundejerforeningen genindkalder til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MOSEDESKOLEN, Torvet, Lilleholm 58, 2670 Greve

TORSDAG den 14. maj 2020 KL. 19.00. Indgang fra boldbanesiden.

Der er fastsat følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af

6. Forslag fra beboerne
a. Der kom ingen forslag fra beboerene ved første indkaldelsen

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Valg af formand for 2 år
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
c. valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
i. (Bjarke Poulsen, V8, modtager genvalg)
ii. (Helle Schøne Vesthegnet 26, modtager genvalg)


e. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
i. (Ekstern Steen Bo Petersen, Revision & Data A/S genopstiller)
ii. (Jørgen Eisig, D30, modtager genvalg)
iii. (Ivan Poulsen, D35, modtager genvalg)


8. Eventuelt
a. Arbejdsgruppe for elladestandere fremlægger deres undersøgelse


Fremmøde er ekstra vigtigt denne gang, da der lagt forslag til afstemning om planlagte vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer som ikke kan godkendes, hvis ikke 50 % af foreningens medlemmer deltagere.

Vi opfordrer derfor til, at man bruger muligheden for at give sin fuldmagt til bestyrelsen, sin nabo eller genbo, således at vi undgår at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Og få at så lidt beboere som muligt er fysisk tilstede på dagen.

Bestyrelsen vil tilsikre sig at der på forsamlingen er behørig afstand mellem beboerne, så vi sikre hinanden. I bedes holde øje med vores hjemmesiden angående opdateringer når vi nærmere os den ordinære generalforsamling, da situationen kan ændres på baggrund af COVID-19.

Såfremt der ikke er nok der deltager på mødet d. 14. maj, vil bestyrelsen blive nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Vi beder jer dog holde øje med vores hjemmesiden angående opdateringer, hvis forholdene ændrer sig pga. COVID-19.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen