Orientering om containergård

posted in: Uncategorized | 0

Kære boligejere i Grundejerforeningen Mosede Bypark

Som I alle er klar over, så har der været en del problemer med tømning af vores containergård.

Vi vil derfor lige orientere om, at vi fra bestyrelsens side har arbejdet på at få det løst. Men det problem vi har, er vi desværre pt. ikke den eneste grundejerforening i Greve der har.

Meldingen er at der pt. er problemer med affaldstømningen flere steder i kommunen. Problemet kommer af mange ting, bl.a. COVID-19, at man pt. er igang med overgangen til en ny aftale, der er trådt i kraft her første maj. Og at der er kommet ny underleverandør på til lasbilerne og at der har været en del udskiftning i medarbejder staben i forhold til koordinering.

Vi fra bestyrelsens side har igennem den seneste tid, henvendt os flere gange til KlarForsyning og er af flere omgange blevet lovet tømning, derfor de forskellige udmeldinger fra vores gårdmænd.

Vi har derfor også meldt, at såfremt der ikke kommer orden i sagerne, så kan KlarForsyning forvente at få en officiel klage.

Men i forhold til vores nuværende situation, så beder vi jer endnu engang, at tage hensyn og være med til at hjælpe de af jeres naboer, der ikke kan finde ud af:

  • At man ikke bare må smide affald, hvor man nu vil når der ikke er plads til det.
  • At bygningsaffald ikke hører til i containeren
  • Og at restaffald ikke er lig med, alt det jeg ikke gider at aflevere i containerne.

Og ja vi har gårdmænd der rydder op, men de kan ikke fjerne affald, når de ikke har noget sted at gøre af det og hvis det ikke er noget vi har aftalt med kommunen som skal fjernes.

Alternativt, såfremt vi ikke hjælper hinanden, er at man sløjfer vores containergård og i stedet får vi en løsning hvor der bliver sat containere op engang om måned og hvor man så kan aflevere sit affald der.

Husk det er et privilegium, at vi har en containergård hvor man for det meste af tiden bare kan aflevere sit affald når man vil.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen