Overgang til Advodan

posted in: Uncategorized | 0

                                                                                           Greve d. 15-06-2020

Kære Beboere i Mosede Bypark

Da det ikke har været muligt at afholde en generalforsamling på grund af covid 19 og vi derfor ikke har kunne vedtage forslaget, som er lagt op fra bestyrelsen, om at overgå på en administrationsaftale til Advodan, har bestyrelsen i mellemtiden valgt, at indgå en aftale med Advodan om overtagelse af vores administration fra 01-07-2020.

Aftalen er gældende i 3 måneder. Foreningens nuværende udgifter til administration konverteres til en samlet administrationsudgift hos Advodan. Det vil derfor ikke betyde nogen kontingentstigning.

Aftalen er indgået, ud fra det tidligere argument, om at få en professionel administration af foreningen, især i denne overgangsperiode. Arbejdet har udviklet sig i en retning, der er langt mere kompliceret, end da jeg startede som kasserer for 22 år siden. Jeg vurderer, at jeg ikke ville kunne overdrage opgaven til en lægmand, så jeg føler, at det vil være betryggende, set ud fra foreningens drift og økonomi.  Jeg skal nok være behjælpelig med overgangen til Advodan sådan, at vores forening lander rigtigt, når der har været afstemning og en ny bestyrelse er på plads.

Som det fremgår af vores forslag, så får vores forening et professionelt firma, som har moderne opkrævnings- og beregningssystemer af kontingenter. De har rykker og inkassoprocedure. De har daglig og løbende behandling af henvendelser fra medlemmer. De vil håndtere ejerskifte.

Vi håber på, at kunne afholde vores generalforsamling Torsdag d. 3. september 2020. I vil høre nærmere og I vil få en indkaldelse.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Karin Larsen