Reminder om ordinær generalforsamling, torsdag d. 28. marts 2019 KL. 19.30

posted in: Uncategorized | 0

Grundejerforeningen indkalder til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MOSEDESKOLEN, Torvet, Lilleholm 58, 2670 Greve

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 KL. 19.30.

Indgang fra boldbanesiden.


Der er fastsat følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af

a. Kontingent for 2019

b. Ácontovarmebidrag for 2019

i. Herunder fornyet godkendelse af indkøb af nye varmemålere

c. Godkendelse af valg og køb af ny affaldssorteringsløsning (Krav for kommunen)

6. Forslag fra beboerne (ingen)

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a. valg af kasserer for 2 år

(Karin Larsen, V20, modtager genvalg)

b. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

                                 (Jeannie Kjærbo, B27, modtager genvalg)

                                 (Louise Rørvig, D1, modtager genvalg)

c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

(Bjarke Poulsen, V8, modtager genvalg)

(Helle Schøne, V26, modtager genvalg)

d. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

(Ekstern Steen Bo Petersen, Revision & Data A/S genopstiller

(Jørgen Eisig, D30, modtager genvalg)

(Ivan Poulsen, V35, modtager genvalg)

8. Eventuelt

a. Oprettelse af arbejdsgruppe for at se på muligheder for elladestandere i området


På bestyrelsens vegne

Gent Grinvalds Harbro